CSK (COUNTERSUNK SCREWS)

CHIPBOARD SCREWS
ItemCode Description
CBS0820 Chipboard Screw 8-9x22 Zinc Yellow
CBS0825 Chipboard Screw 8-10x25 Zinc Yellow
CBS0832 Chipboard Screw 8-10x32 Zinc Yellow
CBS0835 Chipboard Screw 8-10x35 Zinc Yellow
CBS0840 Chipboard Screw 8-10x42 Zinc Yellow
CBS0845 Chipboard Screw 8-10x45 Zinc Yellow
CBS0850 Chipboard Screw 8-10x51 Zinc Yellow
CBS0857 Chipboard Screw 8-10x57 Zinc Yellow
CBS1065 Chipboard Screw 10-8x65 Zinc Yellow
CBS1075 Chipboard Screw 10-8x75 Zinc Yellow
CBS10100 Chipboard Screw 10-8x100 Zinc Yellow
T17 COUNTERSUNK
ItemCode Description
T17CSK0620 T17 Countersunk 6-18x20 Zinc Yellow
T17CSK0825 T17 Countersunk 8-15x25 Zinc Yellow
T17CSK1030 T17 Countersunk 10-12x30 Zinc Yellow
T17CSK1040 T17 Countersunk 10-12x40 Zinc Yellow
T17CSK1050 T17 Countersunk 10-12x50 Zinc Yellow
T17CSK1075 T17 Countersunk 10-12x75 Zinc Yellow
CSK Metal Thread Zinc 4.6
ItemCode Description
CSKXMTZ3X6 M3 X 6 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ3X8 M3 X 8 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ3X10 M3 X 10 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ3X12 M3 X 12 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ3X16 M3 X 16 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ3X20 M3 X 20 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ3X25 M3 X 25 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ3X30 M3 X 30 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ4X6 M4 X 6 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ4X8 M4 X 8 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ410 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ4X12 M4 X 12 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ416 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ4X20 M4 X 20 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ4X25 M4 X 25 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ4X30 M4 X 30 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ4X35 M4 X 35 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ4X40 M4 X 40 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ4X50 M4 X 50 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ5X6 M5 X 6 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ5X8 M5 X 8 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ510 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ5X12 M5 X 12 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ516 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ5X20 M5 X 20 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ5X25 M5 X 25 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ5X30 M5 X 30 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ5X35 M5 X 35 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ5X40 M5 X 40 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ5X50 M5 X 50 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ6X8 M6 X 8 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ6X10 M6 X 10 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ6X12 M6 X 12 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ6X16 M6 X 16 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ6X20 M6 X 20 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ6X25 M6 X 25 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ6X30 M6 X 30 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ6X35 M6 X 35 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ6X40 M6 X 40 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSKXMTZ650 Countersunk Phillips Metal Thread Zinc 4.6
CSK Metal Thread SS304
ItemCode Description
CSKXMT3/16X1.3/4-304 3/16 x 1.3/4 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT5/16X1-304 5/16 x 1 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT5/16X1.1/4-304 5/16 x 1. ¼ CSK Metal Thread SS304
CSKXMT5/16X1.1/2-304 5/16 x 1. ½ CSK Metal Thread SS304
CSKXMT5/16X2-304 5/16 x 2 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT305-304 M3X5 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT306-304 M3X6 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT308-304 M3X8 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT310-304 M3X10 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT312-304 M3X12 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT320-304 M3X20 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT325-304 M3X25 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT330-304 M3X30 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT340-304 M3X40 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT406-304 M4X6 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT408-304 M4X8 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT410-304 M4X10 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT412-304 M4X12 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT416-304 M4X16 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT420-304 M4X20 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT425-304 M4X25 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT430-304 M4X30 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT440-304 M4X40 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT506-304 M5X6 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT508-304 M5X8 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT510-304 M5X10 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT512-304 M5X12 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT0516-304 M5x16 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT520-304 M5X20 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT525-304 M5X25 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT530-304 M5X30 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT540-304 M5X40 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT608-304 M6X8 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT610-304 M6X10 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT612-304 M6X12 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT616-304 M6X16 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT620-304 M6X20 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT625-304 M6X25 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT630-304 M6X30 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT640-304 M6X40 CSK Metal Thread SS304
CSKXMT650-304 M6X50 CSK Metal Thread SS304
CSK Metal Thread SS316
ItemCode Description
CSKXMT3/16X3/4-316 3/16X3/4 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT3/16X1-316 3/16X1 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT3/16X1.1/4-316 3/16X1.1/4 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT1/4X1.1/2-316 1/4X1.1/2 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT1/4X2-316 1/4X2 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT305-316 M3X5 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT306-316 M3X6 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT308-316 M3X8 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT310-316 M3X10 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT312-316 M3X12 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT316-316 M3X16 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT320-316 M3X20 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT325-316 M3X25 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT330-316 M3X30 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT340-316 M3X40 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT406-316 M4X6 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT408-316 M4X8 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT410-316 M4X10 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT412-316 M4X12 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT416-316 M4X16 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT420-316 M4X20 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT425-316 M4X25 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT430-316 M4X30 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT440-316 M4X40 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT506-316 M5X6 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT508-316 M5X8 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT510-316 M5X10 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT512-316 M5X12 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT516-316 M5X16 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT520-316 M5X20 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT525-316 M5X25 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT530-316 M5X30 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT540-316 M5X40 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT608-316 M6X8 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT610-316 M6X10 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT612-316 M6X12 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT616-316 M6X16 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT620-316 M6X20 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT625-316 M6X25 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT630-316 M6X30 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT640-316 M6X40 CSK Metal Thread SS316
CSKXMT650-316 M6X50 CSK Metal Thread SS316
CSK Self Tapper SS304
ItemCode Description
CSKXST4GX1/4-304 4G X ¼ CSK Self Tapper SS304
CSKXST4GX5/16-304 4G X 5/16 CSK Self Tapper SS304
CSKXST4GX3/8-304 4G X 3/8 CSK Self Tapper SS304
CSKXST4GX1/2-304 4G X ½ CSK Self Tapper SS304
CSKXST4GX5/8-304 4G X 5/8 CSK Self Tapper SS304
CSKXST4GX3/4-304 4G X ¾ CSK Self Tapper SS304
CSKXST4GX1-304 4G X 1 CSK Self Tapper SS304
CSKXST6GX1/4-304 6GX1/4 CSK Self Tapper SS304
CSKXST6GX1/2-304 6GX1/2 CSK Self Tapper SS304
CSKXST6GX5/8-304 6G X 5/8 CSK Self Tapper SS304
CSKXST6GX3/4-304 6GX3/4 CSK Self Tapper SS304
CSKXST6GX1-304 6GX1 CSK Self Tapper SS304
CSKXST6GX1-1/4-304 6GX1-1/4 CSK Self Tapper SS304
CSKXST6GX1-1/2-304 6GX1-1/2 CSK Self Tapper SS304
CSKXST6GX1-3/4-304 6GX1-3/4 CSK Self Tapper SS304
CSKXST6GX2-304 6GX2 CSK Self Tapper SS304
CSKXST8GX1/4-304 8GX1/4 CSK Self Tapper SS304
CSKXST8GX1/2-304 8GX1/2 CSK Self Tapper SS304
CSKXST8GX5/8-304 8G X 5/8 CSK Self Tapper SS304
CSKXST8GX3/4-304 8GX3/4 CSK Self Tapper SS304
CSKXST8GX1-304 8GX1 CSK Self Tapper SS304
CSKXST8GX1-1/4-304 8GX1-1/4 CSK Self Tapper SS304
CSKXST8GX1-1/2-304 8GX1-1/2 CSK Self Tapper SS304
CSKXST8GX1-3/4-304 8GX1-3/4 CSK Self Tapper SS304
CSKXST8GX2-304 8GX2 CSK Self Tapper SS304
CSKXST10GX1/2-304 10GX1/2 CSK Self Tapper SS304
CSKXST10GX5/8-304 10G X 5/8 CSK Self Tapper SS304
CSKXST10GX1-304 10GX1 CSK Self Tapper SS304
CSKXST10GX1-1/4-304 10GX1-1/4 CSK Self Tapper SS304
CSKXST10GX1-1/2-304 10GX1-1/2 CSK Self Tapper SS304
CSKXST10GX1-3/4-304 10GX1-3/4 CSK Self Tapper SS304
CSKXST10GX2-304 10GX2 CSK Self Tapper SS304
CSKXST10GX3-304 10GX3 CSK Self Tapper SS304
CSKXST12GX1/2-304 12GX1/2 CSK Self Tapper SS304
CSKXST12GX5/8-304 12G X 5/8 CSK Self Tapper SS304
CSKXST12GX3/4-304 12GX 3/4 CSK Self Tapper SS304
CSKXST12GX1-304 12GX1 CSK Self Tapper SS304
CSKXST12GX1-1/4-304 12GX1-1/4 CSK Self Tapper SS304
CSKXST12GX1-1/2-304 12GX1-1/2 CSK Self Tapper SS304
CSKXST12GX1-3/4-304 12GX1-3/4 CSK Self Tapper SS304
CSKXST12GX2-304 12GX2 CSK Self Tapper SS304
CSKXST12GX3-304 12GX3 CSK Self Tapper SS304
CSK Self Tapper SS316
ItemCode Description
CSKXST4GX1/4-316 4G X ¼ CSK Self Tapper SS316
CSKXST4GX3/8-316 4G X 3/8 CSK Self Tapper SS316
CSKXST4GX1/2-316 4G X ½ CSK Self Tapper SS316
CSKXST4GX5/8-316 4G X 5/8 CSK Self Tapper SS316
CSKXST4GX3/4-316 4G X ¾ CSK Self Tapper SS316
CSKXST4GX1-316 4G X 1 CSK Self Tapper SS316
CSKXST6GX1/2-316 6G x 1/2 CSK Self Tapper SS316
CSKXST6GX5/8-316 6G X 5/8 CSK Self Tapper SS316
CSKXST6GX3/4-316 6G x 3/4 CSK Self Tapper SS316
CSKXST6GX1-316 6G x 1 CSK Self Tapper SS316
CSKXST6GX1-1/4-316 6G x 1-1/4 CSK Self Tapper SS316
CSKXST6GX1-1/2-316 6G x 1-1/2 CSK Self Tapper SS316
CSKXST6GX1-3/4-316 6G x 1-3/4 CSK Self Tapper SS316
CSKXST6GX2-316 6G x 2 CSK Self Tapper SS316
CSKXST8GX1/2-316 8G x ½ CSK Self Tapper SS316
CSKXST8GX3/4-316 8G x3/4 CSK Self Tapper SS316
CSKXST8GX5/8-316 8G x 5/8 CSK Self Tapper SS316
CSKXST8GX1-316 8G x 1 CSK Self Tapper SS316
CSKXST8GX1-1/4-316 8G x 1-1/4 CSK Self Tapper SS316
CSKXST8GX1-1/2-316 8G x 1-1/2 CSK Self Tapper SS316
CSKXST8GX1-3/4-316 8G x 1-3/4 CSK Self Tapper SS316
CSKXST8GX2-316 8G x 2 CSK Self Tapper SS316
CSKXST10GX1/2-316 10G x ½ CSK Self Tapper SS316
CSKXST10GX5/8-316 10G X 5/8 CSK Self Tapper SS316
CSKXST10GX3/4-316 10G x 3/4 CSK Self Tapper SS316
CSKXST10GX1-316 10G x 1 CSK Self Tapper SS316
CSKXST10GX1-1/4-316 10G x 1-1/4 CSK Self Tapper SS316
CSKXST10GX1-1/2-316 10G x 1-1/2 CSK Self Tapper SS316
CSKXST10GX1-3/4-316 10G x 1-3/4 CSK Self Tapper SS316
CSKXST10GX2-316 10G x 2 CSK Self Tapper SS316
CSKXST10GX3-316 10G x 3 CSK Self Tapper SS316
CSKXST12GX1/2-316 12G x ½ CSK Self Tapper SS316
CSKXST12GX5/8-316 12G X 5/8 CSK Self Tapper SS316
CSKXST12GX3/4-316 12G x 3/4 CSK Self Tapper SS316
CSKXST12GX1-316 12G x 1 CSK Self Tapper SS316
CSKXST12GX1-1/4-316 12G X 1-1/4 CSK Self Tapper SS316
CSKXST12GX1-1/2-316 12G x 1-1/2 CSK Self Tapper SS316
CSKXST12GX2-316 12G x 2 CSK Self Tapper SS316
CSKXST12GX2-1/2-316 12G x 2-1/2 CSK Self Tapper SS316
CSKXST12GX3-316 12G x 3 CSK Self Tapper SS316
CSKXST14GX2-316 14G x 2 CSK Self Tapper SS316

Complete details of a particular product

Here Comes the Product Description ...

Product Group Name :

Category Name :


Product Details

Item Code :

Product Name :

Tooling :

Special Fields Details